از شر گروه ها و کانال های سمج خلاص شویم

درخواست حذف این مطلب

تلگرام امکان تشکیل گروه و ساخت کانال را برای همه کاربرانش ایجاد کرده است. همچنین هر کاربری می تواند پس از ساخت یک گروه یا کانال، تا حدی بعضی از دوستان خود یا کاربران تلگرام را به گروه یا کانال خود add یا اضافه کند.

ادب شبکه های اجتماعی (نتیکت) اقتضا می کند، ی را بدون اجازه به گروه یا کانالی اضافه نکنیم. اگر برای بار نخست دوست یا کاربری را به گروه و کانال مان اضافه کردیم و او لفت داد، معنی اش این است که نیاز یا علاقه ای به حضور در کانال و گروه ما ندارد. اضافه دو یا چندباره او به گروه، خلاف نتیکت یا ادب شبکه های اجتماعی است. قطعا اگر ی به حضور در گروه یا کانال ما علاقه داشته باشد، اما اشتباهی خارج شده باشد، خودش در خصوصی درخواست اضافه شدن دوباره می کند.

حالا اگر در بین کاربران و دوستان شما انی هستند که به این موضوع توجهی نشان نداده و مدام شما را به کانال خود یا گروه های دیگر اد می کنند، تلگرام راهی برای رهایی از دست این آدم های سمج، و خلاص شدن از دور باطل لفت و اد قرار داده است.

برای این که از دست این کاربران لجوج و بی توجه خلاص شوید، در محیط تلگرام، بالا سمت چپ روی نشان سه خط کلیک کنید، و پس از بازشدن فهرست کشویی، گزینه setting را انتخاب و از منوی جدید بازشده privacy and security را انتخاب کنید.

در لیست (منو) جدیدی که باز می شود، گزینه grops (گروه ها) را انتخاب کنید. در صفحه جدیدی که باز می شود، اول از شما می پرسد چه انی می توانند شما را به گروه یا کانالی اد کنند؟ گزینه اول everybody یا همه هست و گزینه دوم my contacts یعنی فقط انی که شماره تلفن من را دارند. بنابراین ما گزینه دوم یعنی my contacts را تیک می زنیم.

دو گزینه بعدی می پرسد به کدامیک از دوستانی که شماره تلفن شما را دارند اجازه می دهید شما را به گروه یا کانالی اضافه کنند؟ گزینه always allow یعنی به همه اجازه می دهم، و گزینه never allow یعنی لیستی که هرگز اجازه نمی دهم. با کلیک روی گزینه never allow، لیست همه دوستانی که شماره شما را دارند باز می شود. حالا هرکدام را که خواستید اجازه نداشته باشند شما را در گروه یا کانالی در تلگرام ادکنند، در این لیست اضافه می کنید.

کاریزما کلام را در تلگرام دنبال کنید https://t.me/moslehiali